„Светът на исляма“

„Световните религии си остават християнство, ислям и будизъм, независимо от вътрешните течения в тях. Отличителен белег на трите религиозни „кита“ са еволюцията и синтезът. Още

Реклама

Христос на корицата на Playboy?!

Това е корицата на новия брой на португалския „Плейбой“. Дали няма нещо нередно в нея?

Хиндуизмът и жената

Индийската кастова система (jati)

Индийците получават кастов статус по рождение – чрез раждане в семейство от една или друга кастова група – и обикновено се женят/омъжват за човек от същата кастова група.  В по-ранни времена принадлежността към определена каста е означавала и определени икономически занимания, но с урбанизацията и индустриализацията много хора се заемат с професии, несъответстващи на традицията на тяхната каста. Поради връзката между чистотата, осквернението и кастата, кастата на един човек оказва влияние и върху социалните му връзки, най-вече върху възможността и – съответно – невъзможността да се храни или живее с един или друг човек, на едно или друго място. Нечистите често са били принуждавани да живеят вън от селищата, далеч от членовете на висшите касти.

Конституцията на Индия обявява вменяването на някого в нечист вън от закона, през 50-те год. на XX век тя бива включена в подлежащите на наказание оскърбления, но промяната върви бавно, а положението на индийските нечисти продължава да бъде социална болест, на която трябва да се намери бързо и ефективно лечение. Рам Мохан Рой (1772-1833) е социален реформатор и оскърбява ортодоксалните хундуисти като пише против идолопоклонничеството, сати,  бракове между деца, кастовото делене и защитава каузата за образование на жените.  Още

%d блогъра харесват това: