Благоприличие?

Повече

Advertisements

Предизвикателство – край

Повече

Ден – 5

Повече

Ден 24

Равносметката от изминалите дни: много хубави книжки в библиотеката, много малко пари, останали в сметката, три слънчеви дни в Пазарджик, едно весело куче. Извод – никога не вярвай на хората!

Повече

Ден 21


Повече

Светът не свърши… май

Повече

I Just Made Love

Повече

Previous Older Entries

%d bloggers like this: